Tecken på missbruk

Knarkare som hänger vid tågstationer och alkoholister som sitter på parkbänkar är några av de mest klichéfyllda associationerna som många får då de hör ordet missbruk. Att det skulle vara frågan om något uppenbart, som syns vid första anblicken. Sanningen är dock en helt annan, och faktum är att det finns många fler osynliga missbrukare än det finns synliga. Det finns också många olika typer av missbruk förutom knark och alkohol, och bland de vanligaste är spel-, mat, köp-, sex- och internetmissbruk, men det finns också många människor som lider av mixmissbruk, det vill säga att man är beroende på ett flertal olika ämnen och beteenden. Enligt

Socialstyrelsen så är det i Sverige vanligast med alkohol- och tobaksmissbruk men medan dessa siffror sjunker så ökar andra områden, som bland annat cannabis missbruk. Olika områden i Sverige har olika statistik och man konstaterar bland annat att

knarkmissbruket i Stockholm mer fokuseras på heroin medan landsbygden är mer blandad, som till exempel av smärtstillande medel och hasch.

Hur märker man missbruk?

Den gemensamma faktorn för alla som missbrukar är att den som har hamnat i missbruket har ett liv som till största delen kretsar runt det han eller hon är beroende av. För knarkaren handlar det om nästa fix, för spelaren om nästa spelrunda och för den matberoende om nästa tillfälle att få äta. Ju starkare beroendet blir desto mer försummar man sig själv och sin omgivning, och viktiga saker som att jobba och sköta om sin personliga hygien hamnar allt mer i bakgrunden. Även om man bor i huvudstaden och lätt kan hitta tandläkare i Stockholm så går man hellre omkring med tandvärk för att inte förlora dyrbar tid på sitt missbruk. Varför handla ett gott vin när man kan handla större kvaliteter för samma summa? Vem bryr sig om jag är slö på jobbet så länge jag kan sitta uppe och spela hela natten?

Som anhörig eller kollega till en missbrukare kan det ibland vara svårt att känna igen tecken på att något inte står riktigt rätt till. Många som är beroende blir skickliga på att dölja sitt missbruk, men med tiden brukar vissa symptom eller tecken uppstå. Bland de vanligaste är:

  • Koncentrationssvårigheter
  • Ändrat beteende
  • Trötthet
  • Undvikande av sociala evenemang
  • Irritation

Hur kan man hjälpa?

Att hjälpa en missbrukare är en av de svåraste och mest frustrerande sakerna i världen, inte minst då det är A och O att den som missbrukar själv erkänner sitt problem. Dessutom måste personen i fråga själv vilja bli hjälpt, och det är inte det lättaste. Det finns dock hopp och man kan hitta massor av bra information på läkarvårdscentraler och i stödgrupper. Tala med experterna om olika strategier, och var inte rädd för att söka stöd och hjälp – det är ett steg i rätt riktning!