Fast i drinkarna

En drink kan ofta bli två i rätt stämning, sedan kan två bli till fem kombinerat med annan alkoholhaltig dryck. Detta är inte ovanligt för en person som är glad i alkohol, möjligen lite för glad om det sker alltför ofta och om det även är ett okontrollerat drickande. För en vuxen person kanske hjälpen ej är lika nära som med en ung person. En ung person, omyndig, har samhället som stöd och mer stöttning av olika skyddsnät. En vuxen person kan däremot känna sig mer ensam, kanske inte har lika stort skyddsnät, är kanske rent utav ensam utan några väl bekanta. Det blir en längre väg att vandra, en ensam väg. Några klarar sig hela vägen fram, medan andra blir fast i den negativa spiralen, fast i drinkarna.

Hjälp i vuxen ålder

En vuxen person kan ha svårare att be om hjälp i situationer. Generellt är synen att en vuxen skall klara att stå på egna ben, ha vuxit upp och ha ett arbete att livnära sig på. Detta är inte lika enkelt och självklart för alla. Många har vuxit upp i medvind under många år, där kanske det självklara inte alls är så självklart. Alla bär med sig egna intryck för uppväxten, mycket som sker inom familjer sker i det dolda, ingen har egentligen någon inblick i vad som sker i andra familjer. Detta präglar många människor, en del växer sig starkare medan några fortsätter i medvind i många år, kanske genom hela livet. Därav är det viktigt att aldrig döma någon annan människa, ingen vet vad någon annan har varit med om och vad de går igenom idag. Ha en öppen famn och tilltro till alla människor, vandra halva vägen var.