Beroendegenen

Det finns något som kallas för beroendegenen, vilket i grova drag betyder att några har lättare för att bli beroende än andra. Det är upp till var och en att avgöra om det ligger någon sanning bakom detta, men begreppet är ändå intressant. För visst tycks det vara så, att barn till föräldrar som har någon form av beroende, också drabbas av ett själva? Men frågan är då om det ligger i generna eller om det snarare handlar om vad barnet har sett och hört under uppväxten.

Alla människor formas under sin uppväxt, alla ser och lär. När det kommer till alkohol så har många olika inställning till detta. I vissa familjer är det okej att dricka alkohol öppet medans det i andra familjer är helt otänkbart. Beroende på detta så skapas också ett synsätt till alkoholen för ungdomar, men intet sagt åt vilket håll. Om föräldrar i en viss familj dricker mycket alkohol så är det inte bestämt åt vilket håll barnen lär sig, antingen tar det helt avstånd från det eller så kommer barnet dricka lika mycket som sina föräldrar. Det ligger mycket forskning bakom olika missbruk och intressant är vad som skapar beroendet hos vissa men inte hos andra.