Förminska brösten efter viktförändring

Förändrad vikt är en av de många oönskade förändringar som kan komma under eller efter ett missbruk. Nästan alla typer av missbruk har någon effekt på vikten såsom alkohol, droger, mat och träningsmissbruk. Även om det inte alltid är en negativ effekt kan det vara svårt att känna sig hemma i den nya kroppen och det är inte säkert att det känns som att de olika kroppsdelarna matchar varandra som de en gång gjorde.

Bystens förändring efter viktpendlande

Många väljer att göra en bröstförminskning efter en viktförändring. Detta kan ske både efter en stor viktnedgång om brösten inte hängt med i förändringen, eller efter en stor uppgång då brösten istället blivit för stora och tunga.

En bröstförminskning kan kännas som en stor lättnad. Tänk att bli av med flera kilo extra vikt som är tungt att bära på för nacke, axlar och rygg. Den extra vikten ett par stora bröst tillför upplevs ofta som hämmande då det påverkar ens fysiska hälsa och kan hindra en från flera fritidsaktiviteter och ett aktivt liv.

Fördelar med bröstförminskning

Att förminska brösten är en stor lättnad för många. Operationen är relativt trygg och ses som ett rutiningrepp. En bröstförminskning kan ske av olika anledningar men vanligast är att bysten helt enkelt är för tung och utgör fysiska hinder i det vardagliga livet. En för stor byst kan också orsaka stora problem med smärta i rygg och axlar. Allt detta slipper man efter en bröstförminskning. Återhämtningstiden är vanligtvis på några veckor, vilket är en kort tid jämfört med att man sedan kan leva ett helt liv med större livskvalitet och mindre potentiell smärta. Biverkningarna är förutom smärta och tillfällig minskad rörlighet väldigt få.

Utredas för att förminska brösten

Det finns två sätt att påbörja behandlingen för en bröstförminskning. Antingen går man via regionens vårdcentral och söker hjälp för de problem som den stora bysten orsakar. Det andra alternativet är att själv söka sig till mottagningar och kliniker som arbetar med bröstförminskning. På det sättet kan man själv välja klinik och kirurg utefter vad som känns tryggt och lönsamt för en själv. Man får också större frihet i valen kring en bröstförminskning.

Går man via den vanliga vårdkedjan för att få en remiss för bröstförminskning är valmöjligheten inte lika stor och processen tar vanligtvis mycket längre tid. Fördelen är att det är subventionerat och nästan gratis. Vänder man sig direkt till en klinik för bröstförminskning är det självkostnadspris som gäller.