Allt om missbruk

Det finns ett flertal olika missbruk som man kan drabbas av och som kan påverka både ens egen situation men även familj och vänners situation. De vanligaste missbruken i Sverige är alkoholmissbruk, drogmissbruk och spelmissbruk. Samtliga dessa missbruk påverkar ofta personens ekonomiska och sociala situation och därför är det viktigt att man försöker ta sig ur ett missbruk så fort som möjligt.

Att förstå att man har ett missbruk

En av de svåraste sakerna som missbrukare ställs inför är att själva förstå att de är missbrukare. Oftast intalar man sig själv att man har kontroll över sitt alkoholintag eller sitt spelande, men för utomstående går det lättare att se att inte allt står rätt till. När missbruket går ut över den personliga ekonomin eller då familjen lider av missbruket har man kommit upp i den nivån att missbruket har skapat problem i vardagen. Då är det dags att göra något åt sitt alkoholproblem, droger eller problemet med spelandet. Det finns hjälp att få av olika organisationer där man träffar på likasinnade personer som också har eller har haft problem med olika former av missbruk.

Att ta sig ur ett missbruk

Att komma ur ett missbruk är ofta svårt och vanligtvis något som kräver att man får hjälp och stöd från familj eller utomstående. Att själv klara av att ta sig ur ett missbruk är oftast förenat med misslyckande som kan leda till att man går djupare in i missbruket. För att kunna ta sig ur ett missbruk är det A och O att man är medveten om att man har ett problem. Det är insikten om missbruket samt vad det gör både med den egna kroppen men också med nära och kära som kommer att ge tillräcklig motivation att vända den negativa trenden.

Ett missbruk brukar ofta påverka den ekonomiska situationen som bland annat innebär att man har samlat på sig skulder och därmed inte råd att betala sina räkningar, vilket kan ge ytterligare svåra konsekvenser. Här kan det krävas att man får hjälp av familj, närstående eller vänner för att lösa sina ekonomiska problem så att man sedan kan fokusera på att ta sig ur missbruket.

Det är också viktigt att man har någon person som kan ge stöd då man känner ett sug av att dricka, droga eller spela. Om man inte har någon närstående som man kan vända sig till, kan man få stöd från olika organisationer. Att ta sig ur ett missbruk kan vara svårt och kräver därför att man är 100 procent motiverad. Utöver stöd från närstående kan det också vara bra att försöka hitta någon hobby som man kan ägna sig åt som tar både tid och tankar från att man vill dricka eller spela.