Matmissbruk – vanligare än man kan tro

När man hör ordet missbruk är det kanske vanligast att man tänker på alkohol, droger eller t.ex. på olika typer av läkemedel, men missbruk kan gälla nästan vad som helst. Ett missbruk som det sällan talas så mycket om är matmissbruk eller tvångsmässigt ätande som det också kan te sig som. När man är matmissbrukare har man ett besatt eller just tvångsmässigt förhållande till föda och mat. Det betyder inte alltid att man handlar snacks och sötsaker, utan det kan vara alla möjliga former av livsmedel.

Matmissbruk skiljer sig från ätstörningar och de ska därför inte blandas ihop. När en person lider av ett matmissbruk så brukar detta oftast handla om att man äter mat okontrollerat, t.ex. hetsätning. Personen som lider av missbruket kan under dessa situationer känna sig väldigt desperat och ibland även helt utom kontroll. Även fast man är mätt, och kanske till och med mår illa, så fortsätter man äta. Under tiden man äter kan man må bra och känna sig nöjd, men efter hetsätningen är det inte ovanligt med känslor som skuld eller en väldigt stor ånger. Även ångest kan infinna sig. En människa som lider av matmissbruk har också stora problem med viktökning.

Symptom på matmissbruk

Det finns flera symptom och varningsflaggor som kan vara bra att veta om i samband med matmissbruk. Följande tecken är viktiga att känna till, eftersom man då har lättare för att upptäcka missbruket hos sig själv (eller en närstående) snabbare och därmed också få hjälp.

  • Problem med övervikt
  • Äter när man egentligen inte är hungrig
  • Äter mycket snabbt
  • Problem med humörsvängningar eller depression
  • Känsla av skuld efter man har ätit
  • Föredrar att äta ensam för att slippa skamkänslorna
  • Man är medveten om att ätbeteendet inte är normalt
  • Svårt att hålla dieter
  • Äter lite offentligt, men mer så fort man är ensam igen
  • Hetsätning

Få hjälp

Det finns flera sätt att gå tillväga för att få hjälp med matmissbruk. Man kan antingen vända sig till en privat förening eller organisation som jobbar med t.ex. tolvstegsprogram för tillfrisknande. Dessa kan dock behöva finansieras genom att låna pengar, när det kommer till hälsan är det naturligtvis värt att ta ett lån. Hos https://www.zmarta.se/ kan du hitta lånet med lägst ränta och på så sätt spara in pengar. Matmissbruk är också möjligt att behandla med hjälp av terapi och rådgivning från läkare och annan utbildad personal.

Om du misstänker att du har ett matmissbruk eller att någon i din omgivning lider av matmissbruk och behöver få hjälp kan du börja med att vända dig till din vårdcentral. Här kan du få den hjälp och vägledning du behöver och även information och kontaktuppgifter till t.ex. Anonyma överätare eller Anonyma matmissbrukare. Dessa två organisationer arbetar på precis samma sätt som Anonyma alkoholister, men istället för alkohol är det alltså ett missbruk för mat som man behandlar.