När det värsta har inträffat – sorgen efter närstående

Missbruk kan te sig på många sätt och är tyvärr en stor anledning till många dödsfall. Oavsett om det missbrukas droger, alkohol, spel eller något annat kan det tyvärr ha en dödlig utgång. Som närstående är känslan av maktlöshet väldigt vanlig när man står bredvid en person som mår så dåligt och förstör sitt eget liv. Det är viktigt att tillåta sig själv att sörja och förlåta om det värsta skulle inträffa och någon i ens närhet går bort i ett allvarligt missbruk.

Den närmsta tiden efteråt

Det sägs att sorg sker i fem olika faser. De faserna är förnekelse, ilska, förhandling, depression och till sist acceptans. Under de två första faserna tappar många greppet och har svårt att hantera vardagen. Under den perioden är det viktigt att man omger sig av bra människor som kan finnas där och stötta. En begravningsbyrå kan både själv hjälpa till att stötta samt vägleda för att hitta mer professionell samtalshjälp. Hos https://lovabegravning.se/ får du hjälp och avlastning med det du behöver inför begravningen och under själva ceremonin. Under tuffa tider är det skönt att ha någon annan som kan ta kommandot för en stund eller bara finnas där i bakgrunden och hjälpa till med det praktiska.

Aldrig anklaga sig själv

Den sista av sorgens fem faser är acceptans. Att acceptera att det som hänt har hänt är mycket viktigt för att kunna gå vidare i livet. Att anklaga sig själv för en annan persons bortgång är farligt och hjälper ingen. Försök istället se tillbaka på alla de fina stunder ni har haft ihop, och rikta blicken mot en framtid där människor tar hand om varandra och ingen ska behöva lida i onödan mer.