Missbruk och tänder

Efter en tids missbruk brukar tänderna vara bland de yttre tecknen som gör det allt mer uppenbart att något inte står rätt till. Det kan till exempel handla om fläckar som uppstått efter överdrivet mat- eller alkoholmissbruk eller tänder som fallit ur på grund av droger. Spelberoende kan få en person att försumma sin munhygien i allmänhet, vilket leder till karies och hål.

Tänderna kan däremot bli en del av det nya livet efter att en person börjar komma ur sitt missbruk. Att få tillbaka sitt pärlvita leende genom att bleka tänderna med olika metoder är inte bara uppmuntrande för den som länge gått med gula eller missfärgade gaddar utan kan även bli en fin motivation till att fortsätta på den rätta vägen. Det är en detalj i det stora hela, men en viktig sådan.

Varningssignaler som kommer smygande

Att hamna i en ond cykel av missbruk är något som kan hända alla. Ofta är det en ganska långsam process där beroendet kommer smygande. Även om det finns flera typiska varningssignaler är det inte alltid särskilt solklart vare sig för den beroende eller dennes omgivning. Att vara alkoholist behöver inte betyda att en person sitter och super hela dagarna, utan kan istället handla om att dricka varje dag eller att ha svårt att sluta när det är fest. Några exempel på att ett alkoholberoende har börjat gå ur styr kan vara att alkoholen börjar få en alltmer central roll i ens liv eller att en vän eller bekant kläcker ett ”oskyldigt” skämt om personens drickande.

Förutom själva missbrukets påverkan på munhälsan, exempelvis rödvinets fläckande egenskaper på tandemaljen, finns det också många omständigheter runt beroendet som kan ha negativ inverkan. Personer som lider av psykisk ohälsa får ofta försämrad munhälsa enligt Vårdguiden och det hela blir lätt en ond cykel som blir svår att komma ur. Ett långvarigt drogmissbruk kan ge dåliga tänder, vilket ger ångest som i sin tur leder till ökat drogmissbruk och så vidare. Den allmänna självkänslan påverkas också negativt och individen leds utmed en nedåtstigande spiral.

Låt leendet komma tillbaka

Vägen ur ett missbruk kan vara både lång och svår men en faktiskt verklighet. Det finns många tillvägagångssätt och ofta handlar det om en kombination av flera metoder. En sådan metod är att bättra på det yttre för att stärka självförtroendet och ändra på livsattityden. Att hitta tillbaka till sitt leende är en process på både in- och utsidan, och att få vita tänder är ett litet men samtidigt viktigt steg i rätt riktning.