Snabb mat

Hur matmissbruk ser ut bland befolkningen världen över är svårt att säga, detta för att det tros finnas ett stört mörkertal som ej är känt om ett beroende finns eller ej. Detta är precis som med vilket missbruk som helst. Det finns många som har svårigheter men som ej kan ta emot någon hjälps, dels för att de kanske inte vet om att de har ett beroende eller vågar erkänna det och dels för att det ej går att hjälpa någon som ej har bett om hjälpen.

Att vara beroende av mat kan vara väldigt svårt då mat är tillgängligt överallt idag. Det behövs inte ens tillagas utan går att köpa färdigt i olika former. Det finns snabbmat på olika restauranger där det går snabbt att få sin mat, även snabb mat i mataffärer som antingen kan ätas kall eller värmas upp under några minuter. Frestelsen av mat finns därmed överallt var du än tittar någonstans. Det finns även reklam av mat, reklam av olika restauranger och reklam för olika varor som butikerna rear ut.

Vad är det som gör att en del människor fastnar i ätandet? Vad ligger bakom detta missbruk då alla människor äter mat, varför fastnar bara en del i det? Det är svårt att säga då det kan vara många bakomliggande faktorer till ätandet. Tröstätning är ett känt begrepp där det i det stora hela innebär att någon äter för att finna tröst, trösten finns i maten vid depression eller annan nedstämdhet. Naturligtvis är det mer komplicerat än så, men enkelt beskrivet av begreppet tröstätning.

Mat-missbrukare idag må ha det lättare att stilla sitt beroende med mat genom den tillgänglighet som finns idag, men det finns inget som tyder på att antalet missbrukare skall ha ökat just därför. Bakom varje missbruk så finns det mycket psykologi och handlingar bakom varför någon blir beroende av något. Det samhället kan behöva göra är att öppna upp för ett accepterande samhälle, ett samhälle där det är bra att våga be om hjälp. Ingen skall behövas skämmas över något, alla skall få hjälp att få modet att våga be om hjälp om det behövs.

Synligt missbruk?

Går det att avgöra utåt sätt vem som har ett matmissbruk och inte? Kan någon som ej känner en person så väl avgöra om någon är beroende eller inte? Det torde ej gå att se med blotta ögat vem som missbrukar mat, detta då det ej har något att göra med varken kroppsform eller personlighet. Att döma någon kan vara lätt, men det är något som ej skall göras för fort. Ingen vet vad någon annan bär med sig, vad någon har varit med om, därför skall ingen döma någon utan istället vara nyfikna och lära av varandra.