Tecken på ett narkotikaberoende

Alla människor är olika och därför fungerar våra kroppar på olika sätt. Det betyder att vi känner ilska på olika sätt, glädje, men också är våra kroppar olika och reagerar på olika saker, t.ex. vanligt tbe vaccin eller mediciner. En annan sak som människor kan reagera väldigt olika på är narkotika.

Människor regerar olika på narkotika i kroppen, men hur man reagerar handlar naturligtvis även på vilken typ av drog det är som man har använt. I listan nedan har vi rankat de vanligaste dragen för tecken på att ett narkotikaberoende existerar hos en person.

Innan du går igenom denna lista är det otroligt viktigt att vara införstådd med att detta endast är typiska drag. En människa kan uppvisa tecken som följer nedan, utan att faktiskt vara påverkad, detsamma gäller även motsatsen. En person kan mycket väl vara påverkad av narkotika, utan att du kan ana minsta lilla.

Tecken på beroende

  • Du känner ett behov av att alltid ha drogen tillgänglig, antingen genom vänner eller att du själv köper
  • Du vill bruka drogen regelbundet och att använda den flera gånger om dagen hör till din vardag
  • Du har försökt att sluta tidigare, men misslyckats
  • Vardagslivet kommer med sina problem och du kan endast klara av dessa med hjälp av narkotika
  • Du utför handlingar och får beteenden som du inte skulle haft om du inte var påverkad; det kan t.ex. handla om stöld eller förstörelse
  • Du utsätter dig själv eller andra för fara när du är påverkad, t.ex. genom att köra bil

Bruk eller missbruk?

Juridiskt sett är all typ av bruk av narkotika ett missbruk, eftersom det är förbjudet enligt lag. Tittar man däremot ur ett beroendeperspektiv finns det naturligtvis många skillnader, t.ex. om man har testat kokain vid ett tillfälle i sitt liv eller om man brukar drogen dagligen.

Vart går då gränsen? Sanningen är att det inte finns någon direkt gräns som kan dras. Många människor som brukar narkotika skulle inte själva anse sig vara beroende av drogen. Av denna anledning är det viktigt att inte fokusera alldeles för mycket på skillnaderna mellan bruk och missbruk, utan istället titta på de medicinska effekterna som narkotikan har och dess skadeverkningar på kroppen. En person som är påverkad av narkotika presterar på ett annat sätt. Relationer kan även bli påverkade och så kan även skolarbete eller arbetsplats. Trots att det är mycket runt omkring som kan komma till skada, så är det främst individens kropp och hälsa som riskeras.

Effekterna av narkotika kan skada en individ långsiktig, men även akut. Beroende på vilket preparat som man har använt sig av, vilken mängd som har intagits och hur man har fått i sig drogen kan effekterna i värsta fall bli dödliga.