Ungdomens sena nätter

Att många av ungdomarna provar på alkohol är ingen nyhet, många kan hantera alkoholen medan andra hanterar den mindre ibland. Ibland är det skrämmande siffror som visar att människor har dött till följd av att ha druckit alkohol. Många fastnar även i drickandet under många år.

Trots att det finns statistik som visar på den negativa sidan av alkoholen så väljer ändå många att prova på att dricka, det hör ungdomen till skulle många säga. Det testas, det dricks, det kanske röks en och annan cigarett, detta kan vara oskyldigt och möjligen okej så länge det hanteras på ett bra sätt. Men när drickandet går lägre ner i åldrarna, yngre ungdomar som provar för tidigt, som är ute sent, då är det viktigt att vara delaktig som vuxna i omgivningen så att det inte bildas någon form av beroende eller missbruk.

Alkohol kan vara ett dolt problem också hos unga. Det är lätt att gömma sig bakom drickandet, att det till synes är ett normalt beteende då det är accepterat till viss del att unga dricker då det hör ungdomen till. Men att vara observant är a och o så att det inte går överstyr.