Känner ingen mättnad

Att ha ett missbruk av något slag kan vara väldigt kämpigt. Det finns missbruk som påverkar hela kroppen, både det psykiska och det fysiska. Ett exempel på beroende som kan påverka det fysiska är matmissbruk, till detta så finns det personer med diagnoser där de inte känner någon mättnad. Utan mättnadskänsla så innebär det att kroppen kan ta emot relativt mycket mat, det finns ej något stopp jämfört med en person som känner mättnad, där de slutar äta efter en viss mängd mat vid mättnad. Utan mättnadskänsla så kan detta vara väldigt riskabelt för kroppen om ingen hjälp fås. Kroppen kan ej ta emot hur mycket mat som helst, den hinner inte bearbeta maten vilket leder för stora risker för kroppen och dess organ.

Hetsätning

Hetsätning kan förklaras genom att en person äter, ofta mycket på kort tid och sedan kräks upp det den ätit en stund efteråt, för att sedan börja om på nytt att äta igen då hungern återfås direkt igen då det nyss svalda kommit upp igen. Detta blir en ond spiral. Tillägg till en person som drabbats av hetsätning som utöver detta ej känner några mättnadskänslor, detta är en extremt farlig åkomma som hjälp behövs omgående.

Boende för hjälp

Det finns former av gruppboenden där personer få hjälp dygnet runt för att kontrollera sin diagnos där mättnadskänsla ej känns. Personer som är hårt drabbade av detta behöver hjälp dygnet runt. De behöver hjälp att handla och att kontrollera att portioner ej blir för stora. Utan hjälpen vid sin sida kan denna diagnos få ödesdigra konsekvenser. Det finns kosttillskott som hjälper till att minska hungerkänslan, dock är diagnosen starkare vid denna typ av sjukdom, att det istället behövs stora insatser runt om.

Där det inte finns en diagnos satt kan det även ha mycket med det psykiska att göra. Vid ett matberoende är det mycket tankar som styr, hjärnan signalerar att mat behövs. Är motståndskraften ej tillräckligt stor mot detta så tar det psykiska överhand och matberoende stillas med ytterligare en måltid. Det finns inget som säger att en matberoende är överviktig, detta beror helt på flera faktorer. Ofta kan matmissbruket vara kombinerat med flera sjukdomar som nämnt ovan och därmed finns inget säkert svar att säga om flertalet skulle vara överviktiga eller ej.