Missbruk och påverkan på kroppen

Att drabbas av beroende och missbruk kan vara väldigt tufft både för den drabbade men även anhöriga. På Psykologiguiden skriver man att det går att utveckla beroende till olika saker som exempelvis mat, sex, spel eller olika substanser. Vidare skriver de att det finns en skillnad mellan det som kallas för bruk och missbruk. Det handlar oftast inte om vilken mängd som man konsumerar utan istället om bruket av någonting, alltså användandet, ställer till skador, problem eller att man utsätter sig för riskfyllda situationer där man kan skada både sig själv och/eller andra. Däremot är det viktigt att poängtera att om man använder narkotikaklassade substanser ses allt bruk som missbruk eftersom dessa är olagliga.

Vad gäller missbruk som berör exempelvis narkotika eller mat så kan fysiska besvär uppstå. Abstinensbesvär efter bruk av alkohol eller narkotika kan uppstå och visar sig då genom exempelvis illamående, skakningar och sömnsvårigheter. Missbruk av mat kan leda till bland annat både övervikt och undervikt men även metaboliskt syndrom och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är viktigt att komma ihåg att man utsätter hela sin kropp för stora risker i och med att alla kroppens organ blir påverkade även om det inte märks i rena symtom eller i vardagen, skadorna på organen kan upptäckas långt senare. Levern exempelvis, den hjälper kroppen att rena blodet och vid högt alkoholintag får levern jobba extra mycket. Detta kan leda på sikt till att den skrumpnar och man kan då drabbas av så kallad skrumplever. Fettlever är ett annat symtom på såväl övervikt men även för högt alkoholintag.

Tänderna kan även påverkas negativt, både av substanser och ökad mat- och sockerintag men även av bristande tandvårdsrutin. Det beskrivs i Tandläkartidningen att ett narkotikamissbruk kan resultera i muntorrhet men även sänkt blodsockerhalt som följd. Detta skapar i sin tur ett ökat intag av sockerhaltiga drycker. Exempelvis gör amfetamin att saliven blir klistrig och seg samtidigt som det skapar sug efter syrligt godis.

Genom missbruk av exempelvis narkotika eller mat så utsätter man alltså flera av kroppens vitala organ för stora risker. Många glömmer kanske att om man exempelvis större delen av dygnet är påverkad av narkotika så kanske inte hygien, tandborstning och att få i sig mat en prioritet. Det kan exempelvis leda till akut behov av sjukhusvård, tandreglering och terapi för att få hjälp med psykiska faktorer men även kanske hjälp med den sociala biten om man inte har detta sedan tidigare.

Det finns dock hjälp att få oavsett vilka besvär man har! Det går att kontakta 1177 Sjukvårdsrådgivningen för att undersöka vilken hjälp som finns vad gäller missbruksproblematik och beroende. Det går att gå in på deras hemsida eller enkelt ringa genom numret 1177 så hjälper de till så att man hamnar rätt!