Det finns ett flertal olika missbruk som man kan drabbas av och som kan påverka både ens egen situation men även familj och vänners situation. De vanligaste missbruken i Sverige är alkoholmissbruk, drogmissbruk och spelmissbruk. Samtliga dessa missbruk påverkar ofta…